FREAKA X 7DAY "ROMATIXX" SHORT PANTS

1,590.00 ฿

FREAKA X 7DAY “ROMATIXX” SHORT PANTS
Free Size : 28-36
การตัดเย็บ premium cutting และ เนื้อผ้า high exclusive สั่งทอพิเศษจากโรงงาน ที่เน้นเรื่องคุณสมบัติของผ้า เรียบนุ่ม ใส่สบาย ขึ้นทรง ยับยาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

,

Size

0